Privacy Statement

Algemeen

O-MediaHouse B.V. zal de door u verstrekte persoonsgegevens opnemen in een bestand ten behoeve van het gebruik door O-MediaHouse B.V. In dit privacy statement wordt beschreven hoe O-MediaHouse B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

Gebruik persoonsgegevens door O-MediaHouse B.V.

De door de u verstrekte persoonsgegevens zullen door Orange MediaHouse B.V. worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: prijsvragen, abonnementen, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, deelname aan programma’s, e-commerce activiteiten, gaming, inzending van foto’s en video’s, evenementen etc.), alsmede voor statistische analyses. Uw persoonsgegevens worden door O-MediaHouse B.V. ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van O-MediaHouse B.V., waaronder begrepen het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zou kunnen worden toegestuurd – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door O-MediaHouse b.v. worden aangeboden. Daarnaast kan O-MediaHouse B.V. indien u daartoe toestemming voor heeft verleend uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor u zijn. O-MediaHouse B.V. kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden, en tevens om uw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of uw klikgedrag op de websites van O-MediaHouse B.V., zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

O-MediaHouse B.V. kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisatoren van evenementen, e-commerce partners en productiebedrijven. Deze derden krijgen dan de beschikking over uw persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten. Indien O-MediaHouse B.V. een activiteit (programma, prijsvraag, actie) tezamen met een andere partij organiseert, bijvoorbeeld een sponsor of adverteerder, kan O-MediaHouse B.V. de gegevens die zij van u ontvangt met betrekking tot die activiteit, met deze andere partij delen om u te benaderen ten behoeve van die activiteit, dan wel soortgelijke activiteiten. Tenslotte kan O-MediaHouse B.V. de gegevens die zij van u ontvangt ter beschikking stellen aan een adverteerder ten behoeve van direct marketing doeleinden indien u daartoe toestemming heeft verleend.

Cookies/OpenID

Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. O-MediaHouse B.V. maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen (‘autologin’). Door het gebruik van cookies kan O-MediaHouse B.V. ook de belangstelling van haar bezoekers in kaart brengen zodat de websites van O-MediaHouse B.V. kunnen worden verbeterd. Met behulp van cookies kunnen de door u bezochte websites van O-MediaHouse B.V. zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan O-MediaHouse B.V. deze informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te sturen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van de door u bezochte website. Partners van O-MediaHouse B.V. kunnen OpenID aanbieden. OpenID is een herkenningsmechanisme dat het voor u mogelijk maakt om, nadat u eenmaal bij O-MediaHouse B.V. bent ingelogd, vanuit een van de websites van O-MediaHouse B.V. een website van een partner te bezoeken, zonder dat u daarvoor opnieuw hoeft in te loggen. O-MediaHouse B.V. kan aan een partner die gebruik maakt van OpenID persoonsgegevens van u verstrekken. O-MediaHouse B.V. zal echter niet meer persoonsgegevens aan een partner verstrekken dan nodig is om u direct en optimaal gebruik te laten maken van de website van zo’n partner.

Overdracht activiteiten

Indien (een onderdeel van) O-MediaHouse B.V. een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) O-MediaHouse B.V. wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Melding CBP en recht op verzet

O-MediaHouse B.V. zal zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u geen (commerciële) informatie meer van O-MediaHouse B.V. wenst te ontvangen over de producten en diensten van O-MediaHouse B.V. of die van anderen, dan kunt u dat mailen naar info@o-mediahouse.com.

Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop

O-MediaHouse B.V. met persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met:

O-MediaHouse B.V.

Euregioweg 241

7532 SM Enschede

The Netherlands

+31 (053) 461 7108

Wijzigingen Privacy Statement

O-MediaHouse B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.